…trukket seg vekk fra nettet, og forvandlet seg til et nyhetsbrev for pensjonister og medlemmer av den teknofobe eliten. Resten av oss bruker EPIC. (Åtte minutters Flash-animasjon, via Jkotr)