må være det mest forslitte sitatet fra alle dem som liker å minne om hvor feil fremtidsforskere og -synsere kan ta. Den som ønsker litt variasjon i kosten (evt mer pepper til kverna) finner mye på Top 87 Bad Predictions about the Future, som altså inneholder denne og 86 andre mer eller mindre fjollete forutsigelser og forutsigelsesliknende utsagn. For moros skyld kan vi alltids slenge på en av mine favoritter: Margaret Thatchers utsagn fra 1987 om at alle som trodde ANC kunne danne regjering i Sør-Afrika hørte hjemme i “cloud cuckoo land”. (Via Boingboing)