Barnebokkritikk har anmeldt “Neopangea”, og er sånn måtelig fornøyd. Anmelderen har flere gode poenger, som f.eks. at dialog og personskildring ikke stikker veldig dypt i teksten. Det er i stor grad produktet av et bevisst valg fra min side: jeg har tatt forestillingen om science fiction som “a literature of ideas” såpass alvorlig at det nødvendigvis ville gå utover skildringer av mine personers indre liv. Det er grenser for hva man får sagt på 200 sider, for å si det slik.
Likevel: innvendingen om at det av og til blir mye på én gang, at fokuset forsvinner litt, har jeg fått fra flere lesere, og den skal jeg ta meg med til neste bok. Infodump-faktoren skal ned, og handlingsfaktoren opp. Men heller ikke da kan jeg love nitid introspeksjon, indre monologer og følelsesladde dialoger – gudene skal vite at den som jakter på slikt i litteraturen, har mer enn nok å velge i blant nye norske titler. 🙂