Denne lille oppsummeringen av det vi alle har mistenkt hele tiden, er skapt av mannen bak den innsiktsfulle naturfilmen om narkotikaeksperimenter på edderkopper. “Nice web, Mr. Crack Spider”.