Skal man dømme etter responsen på min artikkel om NBDigital, er interessen for denne svære satsingen minimal i norsk offentlighet. Det burde egentlig bekymre NB mer enn det bekymrer meg. Det kan kanskje også forklare den manglende oppmerksomheten om et annet påfallende trekk ved digitaliseringsprosjektet slik det nå framstår, nemlig fargeforskjellene man kan se i mange av de innskannede bøkene. Spesifikt handler det om en nyanseforskjell mellom venstre og høyre side på et bokoppslag.
Nå har NB i sin uutgrunnelige visdom ikke åpnet for direktepekere til titler (i motsetning til modellen Google Book Search), og derfor får skjermdumpene nedenfor duge. Den øverste viser kolofon- og tittelside på Otto Risangers Russerne på Svalbard, den nederste side 75 og 76 av Lars Monsens Norge på langs. I Risanger-boka snakker vi om lyst rosa kontra lysegrått. Forskjellen er ikke like påtagelig i det siste tilfellet, men den er der, liksom den er å finne i en rekke andre bøker jeg har tatt stikkprøver av.

russerne-paa-svalbard-liten.jpg
norge-paa-langs-liten.jpg

Hvis boksidene vi ser her er forminskede utgaver av digitale originaler fra NBs arkiv, gir det mildest talt grunn til bekymring. Hensikten med digitaliseringen er jo tross alt å bevare kulturarven for ettertiden, og i tilfellet bøker handler det også om å ta vare på bokas fysiske utseende. Uansett får vi håpe at man bedrer kvalitetskontrollen på skanningen: verken forfatterne, designerne eller utgiverne av alle bøkene som skal skannes inn, har fortjent å bli fremstilt på denne måten.