Amazon Kindle - fra Wikipedia.orgDen amerikanske forbrukerorganisasjonen American Consumer Institute har sluppet en rapport (PDF-format) med tittelen “Broadband Services: Economic and Environmental Benefits”, som tar for seg miljøgevinstene ved bruk av bredbånd. Studiens konklusjon er at omfattende nettbruk over en tiårsperiode kan gi en reduksjon i utslippene på opp imot 1 milliard tonn CO2. Satt opp mot USAs årlige utslipp på over seks milliarder tonn virker det ikke veldig imponerende, men alle monner drar: ifølge rapporten kan reduksjonen gi energisparing tilsvarende 11 % av landets oljeimport.
De viktigste bidragsyterne til reduksjonen er e-handel, telependling og telekonferanser, reduksjon i papirbasert post og bruk av plastemballasje på CDer og DVDer. Overgang fra papiraviser til nettaviser alene vil bidra med drøyt 50 millioner tonn CO2. Dersom produkter som er basert på ekstremt energieffektivt elektronisk blekk tar av i årene som kommer, kan publiseringsbransjen bidra med enda større kutt. I dette perspektivet er leseplater som Amazon Kindle også interessant.