Times of India melder at en japansk tenketank tror 3,5 millioner av landets arbeidstakere kan være erstattet av roboter i 2025. Et slikt tiltak vil spare 100 milliarder kroner på eldrebudsjettene om roboter kan utføre deler av arbeidet i omsorgssektoren, mener Machine Industry Memorial Foundation. Man ser ikke for seg at det er humanoide universalroboter som skal tre inn i menneskets sted, men snarere et bredt spekter av små og store spesialtilpassede maskiner.
At Japan er i front på dette området, skyldes en kombinasjon av flere faktorer: en høy interesse for og et positivt syn på roboter i japansk kultur, en svært lav fødselsrate og en motvilje mot å importere arbeidskraft: om dagens fødselsrate på 1,3 barn per kvinne vedvarer, vil 40 % av befolkningen være over 65 i 2055.