Technology Review skriver om Biotex (“Bio-sensing textile for health managment”), et EU-sponset prosjekt for å utvikle sensorer som kan veves inn i klær. Smartklær eller “intelligente klær” er plagg som kan samle inn og videresende informasjon om tilstanden til bæreren. Per idag er dette ikke et satsingsområde innen klesindustrien (det nærmeste man kommer er nerdefenomenet “wearable computing”), og mye av den medisinske forskningen har fokusert på måling av pulsrate og oksygenmetning i blodet. Biotex-prosjektet tar sikte på å utvikler det første systemet for å analysere den kjemiske sammensetningen av svette fra pasienter, ved å utstyre plagg med fibre som styrer svetten mot en sensor som måler kalium, klor og natrium.
Hensikten er i første omgang å overvåke helsen til diabetikere og overvektige barn, som skal trene iført Biotex-klær. Plaggene er ikke utstyrt med batterier eller ledninger, da svetten transporteres ved hjelp av hydrofobe (vannskyende) og hydrofile (vannelskende) fibre. Svetten samles opp i et sensorelement, som kan byttes ut når det er fullt. Plagget forøvrig er vaskbart ifølge forskerne bak prosjektet. Dermed er Biotex i ferd med å innfri to hovedkrav til framtidens smartklær: de må tåle vanlig bruk (f.eks. være vaskbare), og de må være uavhengige av eksterne energikilder. Det siste kan gjøres ved å integrere solceller i klærne eller bruke kroppsvarme som energikilde.