Når grensen mellom virtuelt og virkelig viskes ut, desentraliseres nyskaping og produksjon radikalt. Produkter som tidligere var bedriftenes domené, kan nå skapes av hver og en av oss på nettsteder som Blurb, Cafepress og Zazzle. Produksjonskvaliteten er ofte vel så god som noe som kommer fra et forlag eller en klesbutikk, prisen ofte lavere og uttrykket unikt og personlig.
Wired kaller dem “instapreneurs”, de nye entreprenørene som gjør det samme med fysiske produkter som stadig flere musikere har gjort med mp3-filer: går utenom de etablerte kanalene og starter bedrifter uten å måtte investere en krone i fysiske lokaler. Også i Norge vil vi med tiden se flere unge designere av klær, møbler, steintøy og sko starte opp for seg selv på nettet, og før eller siden får vi et kommersielt gjennombrudd for en merkevare som aldri har vært i nærheten av et stort firma.
Grensene for hva som kan produseres i liten skala flyttes stadig. Om et tiår kan vi skrive ut elektroniske kretser og skjermer, i et lengre tidsperspektiv kan alle slags plastprodukter eller til og med biologisk materiale skrives ut av etterkommerne etter dagens tredimensjonale printere. I 2030 kan nettbaserte produksjonselskaper levere alt fra mobiltelefoner til kjøttstykker etter dine spesifikasjoner.
I den personlige produksjonens tidsalder vil globale merkevarene fremdeles finnes, men en stor del av markedet vil være overtatt av enmannsvaremerker og egenskapte produkter. Ikke bare fordi teknologien gjør det mulig og stadig billigere, men også fordi den er istand til å fylle andre behov, som et utvidet ønske om selvrealisering på egne premisser (ikke bare begrenset til estetiske fag, slik tilfellet ofte er idag), bedre utnyttelse av ressurser og lokalt basert produksjon. “Rettferdig handel” får en annen betydning med personlig produksjon.
Personlig produksjon i sin ytterste konsekvens ble tatt opp av fysikeren Ted Taylor i 1978, i hans skildring av en hypotetisk “julenissemaskinen” som var istand til å konvertere råstoffer fra f.eks. jordsmonn til ethvert produkt vi måtte ønske oss. Ønsker du et bløtkakestykke der og da, ber du din personlige julenissemaskin om å produsere det. En slik maskin vil imidlertid kreve framskritt innen nanoteknologi som neppe kommer innen et 2050-perspektiv, om noensinne.