The Long Now Foundation podcaster svært interessante foredrag under tittelen Seminars About Long Term Thinking (podcast). Et av disse er Why Foxes Are Better Forecasters Than Hedgehogs (Vorbis, MP3) med psykologen Philip Tetlock., forfatter av boka Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? Utgangspunktet for hans tittel er et munnhell av den greske dikteren Arkhilokhos, som sa at “rever kan mange ting, men pinnsvin kan én stor ting”.

Omsatt til futurolog-termer: et pinnsvin har gjerne stor ekspertkunnskap om ett emne, eller er fundamentert i en klar visjon av virkeligeheten (en overbevist marxist eller nykonservativ, for eksempel), og har en tendens til å se framtiden i lys av dette. Det gir dem ifølge Tetlock selvtilliten til å sjanse på mer oppsiktsvekkende forutsigelser. Når pinnsvin likevel ender opp med å score lavere enn rever i gjennomsnitt, skyldes det prisen de betaler for å ta sjanser – de kommer gjerne med mange spådommer som aldri slår til:

The value of Hedgehogs is that they occasionally get right the farthest-out predictions— civil war in Yugoslavia, Saddam’s invasion of Kuwait, the collapse of the Internet Bubble. But that comes at the cost of a great many wrong far-out predictions— Dow 36,000, global depression, nuclear attack by developing nations.

Rever har gjerne et bredere fundament, forfølger en rekke faglige interesser og er mindre innstilt på å se verden i lys av én hovedvisjon. Spådommene de kommer med har ofte forbehold og kan virke vage, men over tid scorer de statistisk sett bedre. Den nåværende situasjonen i Irak, uten en klar vinner etter fem års krig og en særdeles usikker framtid, er et territorium der rever kan treffe bedre enn pinnsvin på de politiske fløyene. Tetlocks konklusjon:

The political expert who bores you with an cloud of “howevers” is probably right about what’s going to happen. The charismatic expert who exudes confidence and has a great story to tell is probably wrong.