Google-gründer Larry Page snakker med Fortune Magazine om mulighetene for innovasjon som kan løse menneskehetens største utfordringer, som mangel på rent vann, det enorme helseproblemet trafikkulykker utgjør og mangel på billig solenergi. Hans hovedargument er at dagens mentalitet i det rike nord – mangel på disiplin og vilje til å ta sjanser – hindrer innovasjon som virkelig kan bedre menneskenes lodd:

We forget that it really does matter that we don’t have to carry our water; it’s not that much fun to walk miles and miles to try to find water and then carry it back under human power. Do we have energy? Can we make things? My argument is that people aren’t thinking that way. Instead, it’s sort of like “We are captives of the world, and whatever happens, happens.”

Pages poenger er svært viktige i en tid da mange synes å tro at vi har brukt opp alle våre muligheter. I virkeligheten finnes det et betydelig potensiale for innovasjon – teknisk, økonomisk, sosial – som kan forbedre livene til milliarder av mennesker. Tørkebestandig “gyllen” hvete som nå plantes i tørre områder av Kenya er et eksempel, mikrokredittprosjekter av typen Grameen Bank et annet, eller hva med Hipporoller?
Denne enkle konstruksjonen (bildegalleri) tar sikte på løse et problem som Larry Page omtaler over: det faktum at fattigfolk verden over – ikke minst kvinner – må frakte familiens vann over lange avstander i beholdere båret på hodet. Mens en gjennomsnittskvinne kan bære 20 liter vann, kan den samme kvinnen relativt lett rulle 90 liter med vann i Hipporoller. Et daglig slit kan bli en mindre anstrengende oppgave to ganger i uken. Teknologien er enkel, kostnaden er lav, den er testet ut i målområdene og kan bidra til å redusere belastningsskader hos dagens vannbærere.
Problemet med Hipporoller, som med så mange av de enkle og smarte ideene som dekkes av blogger som Timbuktu Chronicles, er at de som trenger dette mest ofte ikke har råd til noe så enkelt en plasttønne med stålhåndtak. Eller for den saks skyld bor slik til at de kan kjøpe seg en Hipporoller. Teknologisk innovasjon for dette markedet kan derfor ikke bare handle om selve den tekniske løsningen, men også om alternative måter å finansiere og distribuere teknologien på.
(Via Undercurrent)