Som bl.a. Computerworld rapporterer, har Microsoft oppdaget at det finnes et stort marked for ultrabillige PCer, og gjør nå sitt for å sikre at Windows også dominerer her. Siden Mobile ikke kan og Vista ikke tør, gjør XP jobben, akkurat som før. I land som India og Kina skal lavpris-XP koste 130 kroner, mens man skal ta 160 kroner i utviklede land. Man kunne påpeke det smått absurde i å ta betalt for det som jo inntil nylig var et døende operativsystem, eller at en pris på 160 kroner også vil gjøre merkbart utslag på prislappen i 1500-2000-kronerssegmentet.
Cory Doctorow har et meget godt poeng når han påpeker at de strenge kravene til spesifikasjoner som stilles (ikke diskplass over 80 GB, ikke skjermer over 10 tommer, ikke berøringsskjermer) betyr at Microsoft forsøker å sette en effektiv stopper for teknologisk utvikling i et marked som er først og fremst gavner barn og lavtlønte –  det er slik man utvikler en humanitær profil, lissom. Men for de mange Windows-brukerne som trives med XP er det gode nyheter. I sin iver etter å konkurrere ut Linux, har Microsoft tatt på seg en forpliktelse til å vedlikeholde XP i overskuelig framtid.
Siden Vista er for tungt til å brukes i dette markedet (noe Microsofts egne krav til maskinvaren bare bidrar til å sementere, latterlig nok) kommer XP til å være kommersielt tilgjengelig i en eller annen form til den lovede, modulære arvtakeren ankommer rundt 2010 (det vil si tidligst rundt 2012). For de av oss som etterhvert er kommet til å se Microsoft som et hovedhinder for innovasjon i databransjen, er den gode nyheten at det som måtte eksistere av strategi på operativsystemområdet blir enda mer pulverisert enn de ørten variantene av Vista skulle tilsi. Kaotisk, for ikke å si panisk, er ordene som faller meg i hu, når jeg setter det opp mot lanseringsstrategiene til f.eks. Apple og Ubuntu.