UNEP, FNs miljøprogram, har lagt ut en flott figur over verdens vannsressurser. Utsnittet nedenfor fokuserer på den ørlille brøkdelen av vannet (0,4 %) som de fleste landlevende organismer på Jorda er avhengige av, nemlig vann på overflaten og i atmosfæren:

UNEP legger tydeligvis vekt på formidling. På denne siden finnes svært mange tabeller og figurer som handler om miljø, som energiforsyning per innbygger for ulike verdensdeler, oversikt over risproduksjonen i Asia, det globale havstrøm-samlebåndet og denne morsomme visualiseringen av hvor mye plass ulike transportmidler krever.