Dette er faktisk blitt noe man må ta hensyn til, kan Wall Street Journal berette. Roomba-serien av støvsuger- og vaskeroboter og lekerobotene fra Wowee er blitt solgt i så mange millioner eksemplarer verden rundt at tusenvis av hunder og katter har måttet forholde seg til slike teknologiske inntrengere. For sikkerhets skyld inntrengere de ikke har noen naturlige forutsetninger for å forstå, og resultatet kan bli som i denne YouTube-videoen.

Dette problemet har jeg erfaring med. Som eier av en Roomba-støvsugerrobot og samboende med to katter, har jeg kunnet observere kjæledyrenes respons på roboten på nært hold. Deres første møte med Roombaen er dokumentert her – som bildet over viser var det en viss nervøsitet å spore, men etterhvert har det gått seg fint til. Nå virker det som om Roombaen blir sett på som et rart dyr. Ikke farlig nok til å måtte unngås, men for stort til å angripes. Observasjon og lusking på trygg avstand er stikkord, og Roombaen foretrekkes klart framfor den vanlige, bråkete støvsugeren.