Den 12. juni sa forutsigelsesmarkedet Intrade Prediction Markets at Barack Obama med stor sannsynlighet (61,2 %) vil vinne valget over John McCain (34,1 %) i presidentvalget i USA. Da det er summen av handlingene (kjøp og salg) til tusenvis av ikke-spesialister som angir trenden her, er dette et eksempel på forutsigelse etter prinsippet om “bottom-up”, eller nedenfra-og-opp.

Samme dag mente National Public Radios analytiker at John McCain ligger best an, noe nedenstående delstatsoversikt viser. Metoden er i dette tilfellet “top-down”, eller ovenfra-og-ned, da det er én høyt kvalifisert journalist eller samfunnsviter som har laget oversikten.

Fasit, og dermed en test på forutsigelsesmarkeders rykte for å treffe godt i amerikanske presidentvalg, har vi altså den 5. november i høst.