The Periodic Table of Videos fra University of Nottingham. Professoren er som akademikere skal være: saklig og tørr, og med Albert Einstein-hår. 🙂