Strategy Page melder at US Air Force (USAF) for første gang konverterer en hel jagerskvadron fra bemannede fly til ubemannede robotfly. Den gamle arbeidshesten F-16 skal byttes ut med MQ-9 Reaper. I motsetning til det mindre ubemannede flyet Predator, som kan avfyre raketter men først og fremst brukes til reknognosering, er Reaper å regne som et fullverdig kampfly. Med et vingespenn på 22 meter kan Reaper frakte en nyttelast på opp mot halvannet tonn og holde seg i luften i 14 timer.

Kostnadsnivået er et viktig argument for å sette inn robotfly. En F-16 koster tre ganger så mye i innkjøp som en Reaper, og er langt dyrere i drift. Sistnevnte bruker langt mindre bensin, kan holde seg mye lengre oppe i luften av gangen, og utsetter ikke USAFs personnell for noen som helst fare. Store deler av kontrollsystemet kan plasseres i USA, hvor operatører kan fjernstyre flyet. Reaper er hovedsaklig beregnet på angrep mot bakkemål, men det arbeides nå med en rekke robotfly som kan fylle andre roller i framtiden.
Kilder:
– Strategy Page: The Rise Of The Droids
– Defenslink: Unmanned Aerial Vehicles
– Wikipedia: MQ-9 Reaper
– Konseptdesign for framtidig robotfly: Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV)