En ny rapport om befolkningsutviklingen i Europa bekrefter den langsiktige tendensen demografer har kjent til lenge: fødselstallene i alle EU-land er nå under nivået som trengs for å opprettholde befolkningen (2,1 barn per foreldrepar), og en rekke land vil derfor oppleve store fall i folketallet om intet dramatisk skulle skje.Tyskland, som er EUs største land med 82 millioner innbyggere, vil krympe med 12 millioner, for eksempel.
Befolkningen i hele EU er idag på 495 millioner, og vil vokse til 520 millioner i 2035 før den faller til 505 millioner i 2060. Dette forutsetter imidlertid en innvandring på 60 millioner mennesker fra andre verdensdeler. Gjennomsnittsalderen i Europa øker fra 40 til 48 år, mens vi vil ha to mennesker i arbeid per pensjonist, mot fire idag. Det finnes noen unntak fra denne trenden, og det viktigste av dem er Storbritannia.
Der er fødselstallene over 1,9 barn per par, og befolkningen er såvidt mye yngre enn snittet for Europa forøvrig at landets befolkning vil vokse med 25 %. Resultatet er at Storbritannia blir kontinentets folkerikeste land i 2060, med 72 millioner innbyggere. Kontrasten mellom nord og sør i Europa er slående: de nordiske landene kommer godt ut på statistikken (Norges befolkning kan ha økt med over 40 % i 2060), mens middelhavslandene vil rammes sterkt av sine lave fødselstall.
Kilder:
– Eurostat: From 2015, deaths projected to outnumber births in the EU27 (PDF)
– Wikipedia: The Aging of Europe
– The Guardian: Europe of the future
Norges befolkning fram mot 2060