Orlando Sentinel (som er en lokalavis for området der romfergen skytes opp), melder at NASA vurderer å skyve på årstallet for romfergeprosjektets avslutning. Årsaken er forholdet mellom USA og Russland, som er blitt stadig vanskeligere de siste årene – med krigen i Georgia som et foreløpig lavmål etter den kalde krigen. Den opprinnelige planen var å betale for å fly amerikanske astronauter i russiske Sojuz-romfartøy i perioden fra 2010 til 2015, da Constellation-programmet etter planen skal være i drift.

Problemet er at romfergen er satt sammen av “skreddersydd” teknologi fra begynnelsen av 1970-tallet. Som NASA-ansatte Wayne Hale blogger, produseres alt fra skruer og muttere til vinduer og varmbeskyttende fliser over hele USA, ofte i små bedrifter med spesialkompetanse. Mange av disse bedriftene har faset ut produksjonen sin de senere årene, fordi de forventet at etterspørselen helt ville stoppe i 2010:

From time to time a vendor of specialty parts for the shuttle has gone out of business.  Our experience then is that we have immense problems getting anybody to even bid on making replacement items.  Sometimes, with hat in hand, we have to knock on doors.  Always, we have to offer premium payments to get those exotic, small production run parts made.

I realiteten, sier Hale, begynte romfergens sluttfase for mange år siden. Når Kongressen oppdager hvor mye det faktisk vil koste å holde fergen på vingene noen år til, vil politikerne sannsynligvis kvie seg. Det gir USA to alternativer: enten å samarbeide med et stadig mer selvbevisst Russland, eller å ta en fem år lang pause i bemannet romvirksomhet. Det siste alternativet har historisk presedens: etter Apollo-Sojuz-ferden i 1975 gikk det nesten seks år får neste amerikaner ble skutt opp i rommet, med romfergen Columbia.
Problemet denne gangen er at USA har investert store summer i den Internasjonale romstasjonen, og neppe er interessert i å overlate den til russere og EU. Siden Constellation-programmets hovedmål er Månen og fjernere himmellegemer, kunne en slik ordning fort bli permanent. Legger man til faren for en tredje romfergeulykke, den økonomiske krisen og USAs gigantiske budsjettunderskudd, er det lett å se at NASA virkelig kan havne i en kattepine.
Kilder:
– Wayne Hale: Shutting down the shuttle
– Orlando Sentinel: NASA to study extending shuttle era to 2015
– Wikipedia: Space Shuttle
– NASA: Constellation Programme