Glen Hiemstra på Futurist.com skriver om årsakene til og ringvirkningene av det historiske fallet på verdens børser igår. Hiemstra peker på tre hovedårsaker til det vi alle nå rammes av: friere tilgang til kreditt etter 11. september 2001 førte til at det ble for lett å gi lån til dårlige låntakere, finanssektoren er de siste tyve årene blitt en virksomhet som i stadig større grad har basert seg på kreative pengeplasseringer og – sist, men ikke minst – er boliglånskrisen også et uttrykk for at sparsommelighet har gått av moten. Altfor mange amerikanere har bygd langt større hus enn de noensinne vil trenge – for lånte penger.
Årsakene er børskrakket er delvis er utilsiktede bivirkninger av velmente tiltak. Lettere tilgang på kreditt ble sett på som nødvendig for å stimulere økonomien i kjølvannet av terrorangrepene i 2001. Å heve levestandarden ved å gi flere mulighet til å kjøpe hus er et verdig tiltak, men den direkte konsekvensen er blitt at færre får den samme muligheten i årevis framover.
Hiemstra spår mange år med fall i boligprisene, og ser ikke bort fra at boligprisene ikke vil komme tilbake til dagens nivå på en generasjon om oljeproduksjonen topper seg i løpet av det nærmeste tiåret. Svaret på disse problemene er åpenbare: man må forvalte penger på en mye smartere måte enn hittil, USA må igjen satse på hjemmebasert produksjonsindustri og den gamle dyden sparsommelighet må få en renessanse.
Ikke et veldig oppmuntrende budskap, men direkte rosenrødt sammenlignet med bildet som tegnes av Jim Kunstler i Clusterfuck Nation. Kunstler er USAs ledende rikspessimist, og har lenge varslet at USAs økonomi vil bryte sammen. Hans argument er at amerikanernes livsstil, som er finansiert med billig olje og tilgang på kreditt uten basis i reelle verdier, ikke er bærekraftig og dermed dømt til undergang. Han stiller et interessant spørsmål i sin siste bloggposting:

At issue now will be the question of legitimacy in all its human social dimensions. Is our money legitimate? Is the authority of our elected officials legitimate? Are our values and ideas legitimate? These are the things that will determine what kind of future we find ourselves in.

Oljebloggen The Oil Drum griper fatt i et annet aspekt ved finanskrisen. Hittil har man snakket mye om koblingen til boligmarkedet, men hvilken rolle spiller utviklingen på olje- og energimarkedet? Her er et par mulige årsaker til at oljeprisene nå faller:

(2) As the companies who speculated in the oil market (all of them, not just the particular ones having problems today) try to unwind their positions because of margin calls, they drive down the price of oil in the futures market. That is likely why we are seeing declining oil prices, at a time when fundamentals would say they should be rising.
(3) As the price of oil and food rises, people have less money to pay debt of all kinds. This has contributed to the rising mortgages defaults, and is helping to drive down home prices. This is very closely tied to problems of banks and other financial institutions.