Technology Review skriver om forskning på tynne og fleksible solceller. Det er forskere ved University of Illinois in Urbana-Champaign som har klart å lage silisumbaserte solceller som har en tidel av tykkelsen til dagens celler, uten å ha mistet noe særlig av effektiviteten. Fleksible solceller vil gjøre det langt enklere å installere solceller på eksisterende bygninger, eller integrere dem i energiproduserende klær.
En annen fordel med denne produksjonsteknikken er at man bruker langt mindre silisium, et råstoff det er vanskelig å produsere nok av i store nok mengder til å dekke verdens etterspørsel etter ren elektrisitet.