Los Angeles Times skriver om den hittil grundigste statusrapporten for verdens pattedyr, basert på forskning fra 1700 forskere i 130 land. Den viser at en av fire arter av landpattedyr og en av tre sjøpattedyrarter, kan forsvinne i overskuelig framtid som følge av jakt, krypskyting og tap av leveområder. Tallene kan ifølge avisen vise seg å bli enda mer dramatiske, da rapporten ikke har tatt full høyde for eventuelle klimaendringer eller usikkerhet i anslagene over gjenlevende individer av hver art.
Flere pekere om artsutdøing:
– IUCs rødliste over truede dyrearter: IUCN 2008 Red List
– National Geographic: One in Four Mammals at Risk of Extinction
– National Geographic: Birds in “Big Trouble” Due to Drugs, Fishing, More
– National Geographic: Chimps 90 Percent Gone in a “Final Stronghold”
– National Geographic: Extinction Crisis Worsens; “Dow Jones” Approach Touted