Technology Review har en svært interessant artikkel om utviklingen på mikrolånmarkedet i India. Utlånere som Grameen Koota inngår nå et samarbeid med mobiloperatører som mChek, for å underlette arbeidet med å håndtere små summer som skal fordeles til svært mange mennesker i noen av verdens fattigste områder. I praksis kan det ofte være slike problemer som står i veien for at flere enn de 200 millioner menneskene som idag har tilgang på mikrolån jorda rundt, får det:

To service its 160,000 borrowers, Grameen Koota maintains a staff of 600, most of them loan officers from 52 branches who must attend 5,000 such meetings each week. Beyond the heavy workload, the risk of robbery, embezzlement, or fraud plagues the process. “Today, every one of my loan officers is carrying about 50,000 to 100,000 rupees to these meetings,” says Suresh Krishna, Grameen Koota’s managing director.

I et pilotprosjekt skal 5000 av Grameen Kootas kunder bruke mobilen til å forvalte sine konti. Håpet er at det vil gjøre det mulig å øke utlånsvirksomheten til det firedobbelte innen 2010. Dersom prosjektet lykkes, kan det få konsekvenser for langt større grupper. Ved å tilby mobilbaserte banktjenester vil mange hundre millioner indere som idag lagrer sparepengene i madrassen, for første gang kunne sette  penger inn på en bankkonto. De vil kunne betale regninger og avdrag til f.eks. mikrolångivere som Grameen, og de vil kunne overføre penger til slektninger uten å måtte gå via kostbare mellommenn.

Mobile Phone User in Kerala, India

I et land som ikke har noe system for personnummer, er det å opprette en mobil- eller bankkonto en særlig viktig handling, da de i praksis kan bli utgangspunktet for identifikasjon senere i livet.Kanskje viktigst av alt: den som har en bankkonto, har også mulighet til å få kreditt. Selv små, uventede utgifter kan true økonomien til en som lever på en tier om dagen, og som i dag er henvist til rådyre kortidslån hos lokale ågerkarler.
Noen tall:

  • 4 milliarder av verdens 6,7 milliarder mennesker har i praksis ikke tilgang til banktjenester
  • 305 millioner av Indias 1,1 milliarder innbyggere har mobil, i 2012 forventes tallet å være 750 millioner
  • 400 millioner indere lever under fattigdomsgrensen på 25 rupier (ca NOK 3,50) per dag
  • 16 millioner indere oppretter en bankkonto for første gang hver måned
  • 9 millioner indiere skaffer seg et mobilabonnement hver måned
  • India har 638 000 landsbyer
  • 95 % av alle pengetransaksjoner i India foregår med kontanter