Planetsave rapporterer fra World Ocean Conference i Indonesia, der landets fiskeriminister, Freddy Numberi erklærte at myndighetene nå begynte å forberede seg på en mulig kraftig stigning i havnivået som følge av klimaendringene. Indonesia består av tusenvis av små og store øyer, og mange av dem ligger såpass lavt over havet at folk kan tvinges til å flytte:

Experts and Government officials fear that about 2,000 islands across the country will be underwater by between 2030 and 2040 due to rising sea levels caused by global warming. Indonesia has over 17,000 islands, of which, about 6,000 are populated.

Et interessant aspekt her er det korte tidsperspektivet. FNs klimapanel har beregnet en havstigning på en desimeter til i underkant av en meter fram mot 2100, hvilket tyder på at Indonesias myndigheter tar utgangspunkt i de mest dramatiske prognosene. Tuvalu ses på som en modell for hvordan øysamfunn kan rammes av havstigning. Øya ligger i samme del av Stillehavet som Indonesia, og er for øyeblikket utsatt for en havstigning på ca 1,2 millimeter i året.