The Economist skriver om den globale urbaniseringen og dens økonomiske konsekvenser. De siste 30 årene har verdens bybefolkning vokst fra 1,6 milliarder til 3,3 milliarder, og fram mot 2040 vil antall innbyggere i byene øke med ytterligere et par milliarder. 2007 var antagelig det første året i historien da et flertall av jordas innbyggere bodde i byer, og det er altså en trend som bare vil forsterke seg.
De aller fleste av de nye byboerne vil selvsagt ikke leve det vi i Norge forbinder med urbane liv, det vil si kort avstand til kulturtilbud, et rikt utvalg av kafeer osv. Svært mange av dem ender opp i slumstrøk – ifølge FNs generalsekretær Ban Ki-moon vil 2 milliarder mennesker leve i slumstrøk rundt 2040. Dette har fått myndighetene i en rekke land til å forsøke å begrense innflyttingen til storbyene, eller lage lokale varianter av det vi kaller distriktspolitikk om man vil.

Vendors outside Palika Bazaar, Connaught Place by you.

Scene fra kveldsmarkedet i Palika Bazaar, New Dehli (cc)

Egypt nevnes som et eksempel av Economist: der bygges det 20 nye byer for å lokke folk til å bosette seg andre steder enn i Kairo. Men Verdensbanken er ikke enig i FNs bilde av storbyene framtid. I en ny rapport hevdes det at megabyene vokser seg så store nettopp fordi de gir innflytterne store økonomiske fordeler. Ved å hindre utviklingen av disse byene, kan myndighetene i fattige land komme til å flytte økonomisk aktivitet til områder som har langt dårligere forbindelser med omverdenen, og dermed begrense den økonomiske veksten.

Verdensbanken argumenterer med at de store byene i utviklingland faktisk ikke er større i forhold til befolkningen enn storbyer i rike land var på et tilsvarende utviklingsstadium, og at historien viser at veksten har en tendens til å flate ut når velstanden når et visst nivå (Paris, New York og London er eksempler på det).

At store byer og raskt vekst hører sammen, støttes forsåvidt av oversikten over de ti største byene i verden: Tokyo (35,7 millioner innbyggere), Mexico City (19) New York (19), Mumbai (19), Sao Paulo (18,8), Delhi (16), Shanghai (15), Kolkata (14,8), Buenos Aires 12,8), Dhaka (13,5). To av disse megabyene ligger i rike land, mens hele fire (Kolkata, Shanghai, Mumbai og Sao Paulo) ligger i BRIC-landene som har vist god vekst de siste årene.

Pekere:
– Wikipedia: Megacity