Kortversjonen av verdens økonomiske tilstand er fra VG Netts forside 2. desember 2008. Men det bør ikke herske noen tvil om at dette er midlertidig. I en verden hvor oljeutvinningen vil falle mens etterspørselen uvegerlig vil øke og alternativene ikke vil være konkurransedyktige på lange tider, kan prisen bare gå én vei