Det høyteknologiske konseptet romheisen – en kabel fra geostasjonær bane 36 000 kilometer over ekvator og ned til Jorda – kan ha fått et nådestøt, ifølge New Scientist. Problemet er egentlig ganske innlysende når man tenker etter: en kabel som er så lang og tynn som romheisen vil bli – forholdet mellom lengde og tykkelse tilsvarer et hårstrå på to kilometer – kommer også være til å være utsatt for svingninger.
Tidligere beregninger har vist at tyngdekraften fra Jorda, Månen og Sola tilsammen kan få hele heisekabelen til vibrere langsomt som en gigantisk gitarstreng. Nå tyder nye beregninger på at solvinden – en strøm av partikler fra Sola – regelrett kan “blåse” romheisen ut av kurs, mens det å sende heiskabiner og ned langs kabelen kan sette igang atter nye svingebevegelser.

The rise of a space elevator could throw its spacecraft

Problemet med heiskabinene skyldes corioliskraften, som påvirker legemer som beveger seg i et roterende system. På Jorda er corioliskraften mest kjent for å gi store hav- og strømmer en virvelform (de dreier til høyre på den nordlige halvkula, og til venstre på den sørlige), på romheisen vil kraften sørge for å dra en heiskabin i motsatt retning av Jordas rotasjonsbevegelse.

Dersom romheisen svinger for mye frem og tilbake, er det en viss risiko for at kabelen kan ryke. Men et mer sannsynlig resultat er at man ikke kan forutsi nøyaktig hvor toppunktet til heisen befinner seg, med det resultatet at det kan bli nødvendig å bruke kostbart brennstoff for å justere posisjonen til nyttelast og passasjerer. Enda mer ulønnsomt kan det bli om det er nødvendig å bruke raketter for å holde heisekabelen stabil.

En løsning på dilemmaet kan være å senke farten på heiskabinen, og samkjøre trafikken slik at svingningene som skapes av kabinene demper svingebevegelsene fra tyngdekraft, solvind og corioliskraft. Ved å øke reisetiden fra bakke til geostasjoær bane med 9 dager eller mer, mener ingeniøren Arun Misra at heiskabelen får tid nok til å stabilisere seg.

Det innebærer at dagens beregnede reisetid øker fra et par uker til bortimot en måned, noe som øker sjansen for at passasjerer kan rammes av kraftige strålingsutbrudd på veien oppover. Den foreløpige konklusjonen er at romheis-prosjektet kan komme til å bli langt mer komplisert – og langt dyrere – enn man først trodde.