Det UNESCO-støttede året feires til minne om Galileo Galileis første bruk av teleskopet som astronomisk instrument i 1609, og skal i den grad det lar seg gjøre i økonomiske nedgangstider (og ditto sponsortørke) preges av astronomiaktiviteter året gjennom. Les mer på Astronomiåret 2009. 🙂