Det anerkjente programmet 60 Minutes har en svært interessant reportasje om utviklingen innen tankeleserteknologi (13 minutter), som jeg blogget om i mai ifjor.  Journalistene har besøkt nevrologene Marcel Just og Tom Mitchell ved Carnegie Mellon University, som nå er istand til å gjenkjenne enkelttanker ved hjelp av FMRI-teknologi.
Forskerne kaller det riktignok ikke for tankelesing men tankeidentifikasjon, men innrømmer like ut at de mener de står på terskelen til å kunne identifisere mer komplekse tanker, følelser (de mener de har funnet tankemønsteret for f.eks. empati og kjærlighet) og intensjon. Marcel Just tror ikke vi snakker om et tiårsperspektiv, men snarere tre til fem år.
60 Minutes tar også opp de etiske sidene ved teknologien. FMRI brukes allerede i forbindelse med nevromarkedsføring (neuromarketing), der bedrifter skanner hjerner for å avsløre skjulte preferanser og intensjoner. Selskapet No Lie MRI selger allerede løgndetektortjenester basert på FMRI, og det er all mulig grunn til å tro at etterretningstjenester verden over er svært interessert.