Next Big Future skriver om BMW GINA, et bilkonsept som går ut på fjerne hele metallkarosseriet og erstatte det med et fleksibelt, sterkt materiale. GINA står for “Geometry and Functions in ‘N’ Adaptations”, så det ligger i navnet at man ser for seg hvordan karosseriet kan tilpasse seg ulike situasjoner og hastigheter ved å forandre form fortløpende.

Som med de fleste konseptbiler gjennom tidene (min favoritt er den kjernekraftdrevne Ford Nucleon fra 1958) er sjansene små for at vi noensinne får se GINA på veiene. Men ideen om en lett og sterk bil med “intelligent” karosseri og chassis kan likevel ha mye for seg, og kan blant annet bidra til å gi elektriske kjøretøy bedre rekkevidde.