Takket være platetektonikken har Jordas kontinenter flyttet seg i forhold til hverandre i milliarder av år. Prosessen pågår ennå, og vil fortsette i alle overskuelig fremtid. Denne videoen viser “kontinentaldriften” over et tidsrom på 650 millioner år, fra 400 millioner år før vår tidsregning til 250 millioner år inn i fremtiden. Som videoen viser var alle Jordas kontinenter en gang samlet i “superkontinentet” Pangea. Og om rundt 250 millioner vil prosessen gjenta seg. Kontinentene vil igjen smelte sammen og danne superkontinentet enkelte (deriblant jeg) har kalt “Neopangea”.
Hvilket er en god anledning til å minne om Eirik Newths første lov om fremtidsforutsigelser: “Vær vag på det nære, og presis på det fjerne”. Ikke bare fordi man ikke kan bli konfrontert med feilaktige spådommer om den fjerne framtiden (jeg kan si hva jeg vil om 2100 uten fare for represalier, for å si det slik), men også fordi mange av de sikreste fremtidsprognosene handler om lange tidsperspektiver. Geologene kan med stor sikkerhet si noe om hvordan kontinentene vil bevege seg. Liksom astrofysikere med stor sikkerhet kan si at Sola blir en rød kjempestjerne om fire milliarder år, for deretter å slokne og gjøre Jorda og de andre planetene ubeboelige.