I en artikkel i A Fistful of Euros som klart dokumenterer at Tyskland er på vei inn i sin verste økonomiske nedtur etter annen verdenskrig, påpekes det også at Kinas økonomiske vekst var så høy i 2008 at landets brutto nasjonalprodukt (BNP) sannsynligvis passerte Tysklands:

China this week announced that it had become the world’s third-largest economy, surpassing Germany and closing in rapidly on Japan, according to Chinese government and World Bank figures. The Chinese government revised its growth figures for 2007 from 11.9 percent to 13 percent, bringing its estimated gross domestic product to $3.4 trillion, about 3 percent more than Germany’s $3.3 trillion, based on World Bank estimates.

Selv om Kinas vekst nå avtar raskt, vil den være langt større enn i de etablerte industrilandene. Hvilket innebærer at Kinas brutto nasjonalprodukt i løpet av ikke altfor mange år vil passere Japans, som for øyeblikket anslås til rundt 4,3 billioner dollar (engelsk trillion er norsk billion). Det kan se ut som om Chinadailys spådom om at Kina passerer Japan før 2017 ikke er urealistisk.
Wikipedias liste over land rangert etter BNP har foreløpig ikke tatt hensyn til de reviderte kinesiske tallene, men viser også hvor store BRIC-landene Brasil og India er i ferd med å bli i rene tall (per innbygger ser listen helt annerledes ut, rimeligvis). Langsomt men sikkert endrer det økonomiske verdenskartet seg, og med det også maktforholdene på kloden.