I boka Predicting the Future fra 1997 drøftes nettets fremtid på en måte som blir en nyttig påminnelse om hvor viktig det er å frigjøre seg fra fortidens tankesett når man ser framover. Alternativt kan det ses på som en bekreftelse på Eirik Newths første lov om fremtidsforutsigelser: “Vær vag på det nære, og presis på det fjerne.” Her snakker nemlig forfatterne med tunge aktører som Bill Gates og Clifford Stoll, og forfatterne konstaterer følgende:

The lack of an equivalent to the Dewey decimal system on the Internet is a different matter. While it is true that experienced Internet users can eventually find what they’re looking for, [Clifford] Stoll and other critics insist that it takes more expertise and time than Internet enthusiasts are willing to admit. This point of contention may eventually be answered by software developments that are still just blips on the horizon. But such a development, according to many experts, including both Internet boosters and doubters, is likely to have to await a formalized method for paying royalties to those who self-publish on the Internet.

Dewey-systemet er et system for å organisering av skrifter i bibliotek som baserer seg på inndeling i klasser som angis med et desimaltall. Fordi systemet ble oppfunnet i 1876 og har fungert svært godt i biblioteker i over hundre år, var kanskje ikke helt urimelig å gå ut fra at noe lignende måtte til for å skape orden på det store og uoversiktlige internettet. Selv pleide jeg i første halvdel av 1990-tallet å kontrastere nettet og biblioteket ved å sammenligne førstnevnte med en Narvesen-kiosk etter et jordskjelv.
Men jeg gjorde det neppe så seint som i 1997. For selv om Google kun var et blip på horisonten, fantes jo søkemotorer som AltaVista og  Lycos, og mange var i full gang med bygge hierarkiske oversikter over innholdet på nettet. Selv deltok jeg i Gyldendal-prosjektet Skoleporten og mitt eget prosjekt Jakten fortsetter på denne tiden. Begge var kunnskapsstrukturer som fungerte på sitt vis, og som ikke trengte et desimalsystem for å være navigerbart.
(Via Paleo-Future)