BusinessWeek skriver om forsøkene med å erstatte flybensin med olje fra jatrofa-planten. Air New Zealand, Japan Airlines og Continental Airlines har brukt raffinert jatrofa-olje i flymotorer de første ukene av 2009, og har foreløpig gitt positive tilbakemeldinger. Ifølge direktøren for bærekraftig biobrensel i Boeing fungerte planteoljen perfekt som erstatning.

File:Belize3.jpg

Dette styrker posisjonen til en biobrenselkandidat som allerede ble sett på som lovende, takket være sine spesielle egenskaper. Planten er kjent for å være hardfør, og vokser lett i tørr jord som egner seg dårlig for matplanter. Mens soyaplanter kan produsere mellom 250 og 400 liter olje per hektar per år, kan pressede jatrofafrø gi seks ganger mer olje (sammenlignet med maisbasert etanol kan ytelsen være ti ganger høyere).
Men før denne langlivete planten kan erstatte flybensin, må man overvinne noen viktige hindringer. Frøene modner ikke samtidig på planten, noe som gjør det vanskelig å høste den maskinelt. Den egner seg best for dyrking i land nær ekvator, som ofte har dårlig utbygd infrastruktur. Og så er det som alltid skalerbarhetsproblemet – usikkerhet om hvorvidt planten lar seg dyrke i industriell skala.
Den globale flyindustrien forbruker mer enn 240 millioner tonn drivstoff i året, som røft regnet blir til 200 milliarder liter. For å erstatte alt flydrivstoff med jatrofaolje trengs det et areal på 200 millioner hektar (antar 1000 liter per hektar), noe som tilsvarer 2 000 000 kvadratkilometer (en hektar er 10 000 kvadratmeter, en kvadratkilometer er en million kvadratmeter). Det i sin tur tilsvarer arealet til verdens største øy, Grønland. Ingen liten oppgave, med andre ord.