The Daily Telegraph siterer Jay Flatley, direktør for genanalyseselskapet Illumina, som mener at vi står overfor et snarlig prisgjennombrudd på DNA-området. Idag kan man kjøpe begrenset DNA-analyse på nettsteder som 23andme, men den som ønsker å få kartlagt et helt menneske-genom må ut med trekvart million kroner. Ifølge Illumina vil prisen falle til en hundredel av dette i løpet av tre-fire år, og innen 2019 vil den bli lav nok til at foreldre rutinemessig kan genteste sine barn.
Det vil være sosiologiske, personvernmessige og etiske betraktninger som eventuelt begrenser bruken i fremtiden, ifølge Flatley. Idag kan gentester avdekke økt risiko for alvorlige lidelser som hjertesykdom, kreft og Parkinsons. Men testene tas stort sett av voksne, som er istand til å avgjøre om dette er informasjon de faktisk ønsker seg. Hvordan man forholder seg til et nyfødt barn som viser seg å ha sterkt økt risiko for f.eks. kreft, er et spørsmål mange foreldre kan måtte takle innen et tiår.