Dagbladet kjører en serie der man spør skjønnlitterære forfattere om deres forhold til biblioteket, og ikke overraskende er bibliotek ekvivalent med et godt boktilbud for de fleste. Forfattere er intet, om ikke opptatte av å promotere egen næringsvirksomhet, må vite. Det minst anakronistiske svaret kommer fra Erlend Loe (vi snakker om en mann som blogger, tross alt), og selv han svarer slik når Dagbladet spør hva et bibliotek bør inneholde, utenom bøker:

Jeg synes det bør ha et godt utvalg av filmer, lydbøker, musikk, tidsskrifter og aviser. Arkiv med gamle ting på nett eller mikrofilm, slik at man kan finne ut hva som sto i ei avis i desember 1923, for eksempel, er også viktig. Det bør være tilgjengelig, men selvfølgelig ikke på alle bibliotek.

Jepp, det stemmer: bibliotekets digitale tjenester er tydeligvis kun interessante i den grad de kan brukes til å skaffe til veie “gamle ting”. Men hey, ordet “nett” ble da nevnt, og det er altså langt mer enn hva flertallet av hans skjønnlitterære kolleger presterer. Så får vi menige bibliotekbrukere bare krysse fingrene, og håpe på at forfatterne har fått absolutt minimal innflytelse på utformingen av den kommende Bibliotekmeldingen.
Jeg mener: hadde forfatterne fått bestemme den gang de første bibliotekene ble bygd, ville lokalene fremdeles være fulle av gamle ting lik den som ses under… 😉

sumerian-clay-tablet