Kina har vært rammet av tørke i lengre tid, og må ifølge New Scientist nå sette inn en rekke tiltak for å redusere forbruket av vann:

Water resources minister Chen Lei said it would cut the amount of water needed to produce each dollar of GDP by 60% by 2020. With the economy on course to grow by 60% by then, that effectively means it wants to consume no more water then than today.

Verst er problemene nord i landet, der det mye av matproduksjonen foregår. Det burde være mulig å redusere forbruket av vann ganske betydelig, da kinesisk jordbruk er kjent for å være lite effektivt.