MSNBC skriver om en ny vri på trenden i retning av gentesting av barn: amerikanske foreldre som tester barna sine for å finne ut om de har potensiale til å bli gode idrettsfolk. Firmaet Atlas Sports Genetics i Boulder, Colorado, selger en pakke der foreldre sender inn en enkel spyttprøve som så testes for genet ACTN3. Dette genet er kjent for å styre sammensetningen av muskelfibre i musklene, noe som i sin tur kan si mye om en person vil gjøre det godt innen idrettsgrener som krever styrke- eller utholdenhet.
Ifølge Atlas Sports Genetics kan testen hjelpe foreldre og trenere med å lage et riktig treningsregime for barn. Ifølge de mange skeptikerne vil dette bare øke problemet med foreldre som presser barna til å yte mer, og skape forventninger som på sikt kan gi psykiske problemer. Om gentestene blir utbredte, vil de også kunne påvirke sammensetningen av idrettslag på lave alderstrinn. En trener kan velge å sette inn barn som scorer høyt på utholdenhet i en gitt fotballkamp, for eksempel.
Gentesten kan selvsagt ikke måle en av de viktigste suksessfaktorene for enhver idrettsutøver – motivasjon. Og genforskere påpeker at ACTN3 alene ikke avgjør hvor god fysikk et barn får senere i livet. En rekke andre gener spiller inn, sammen med miljøfaktorer som kosthold, oppdragelse og skolegang. Men med tanke på at genprøven ikke koster mer enn 149 dollar, er det godt mulig at den kan komme til å bli vanlig. Og den peker fram mot en framtid der alle barn (i vår del av verden, i det minste) rutinemessig blir gentestet, ikke bare for å beskytte mot sykdommer men også for å kartlegge egenskaper.