Det er tydelig at jeg ikke er alene om å mene at vi må hindre snevre særinteresser i å kapre vårt historiske, nasjonale bokdigitaliseringsprosjekt. I den anledning har jeg opprettet Facebook-gruppa “Slipp bøkene fri”, som tar til orde for at bøker som skannes inn for skattemidler av Nasjonalbiblioteket, og som er falt i det fri (det vil si at det er mer enn 70 år siden forfatteren døde) ikke skal begrenses til å leses på nettet, av folk med norske IP-adresser.

img_1330

Det vi anmoder om er at de digitale råfilene det frie materialet gjøres tilgjengelige for offentligheten, slik at hvem som helst kan lage en versjon som f.eks. kan leses på en Sony Reader-leseplate (se over), en mobiltelefon eller skrives ut på en POD-maskin. Dette angår ikke bare oss som privatpersoner, men også bibliotekene. Som Magnus påpeker i en kommentar til min forrige posting, gir Kopinorsjef Yngve Slettholm inntrykk av at biblioteksektoren skal betale for absolutt alt, det være seg fritt eller ufritt.
Oppdatering kl. 14:30
Stig Bang i NBdigital sendte følgende epost til kommentator Tiram: “Bøker som er falt i det fri, skal være fritt tilgjengelige på nett, og også nedlastbare som pdf.” Power to the people, sier jeg bare. 🙂
Oppdatering kl. 16:15
På epostlista Biblioteknorge ligger det nå en nærmere redegjørelse fra to ansatte i Nasjonalbiblioteket. Kortversjon: fritt materiale skal være gratis tilgjengelig på nettet, og det kommer nedlastbare PDFer etterhvert. Men de to ansattes sjef, Vigdis Moe Skarstein, har gitt uklare signaler på dette området, og det hefter stor usikkerhet ved avtalene som skal regulere frislippet av materialet – jamfør de to siste kommentarene i forrige posting.