Denne saken får garantert ikke like mye presse som Amazons behandling av bøker for og om homofile, men den er ikke mindre interessant av den grunn. På MobileReads forumsider hevder en eier av leseplaten Kindle at en konflikt med Amazon vedrørende retur av elektriske produkter har resultert i at hans Amazon-konto er blitt sperret, med den følge at han også har mistet tilgangen til sin Kindle-konto:

I have now discovered that I cannot manage my Kindle2 account (I can’t log into Amazon) or purchase any new content. In effect, I now have a $359 brick, not covered under any warranty, not able to be used the way it was meant to be, not able to be returned (not that I even want to, I just want to keep reading!) I called customer service several times today; the supervisors there explained that I cannot use the Kindle store but “I can get content onto the machine different ways.”

Innlegget har utløst en heftig debatt (som rimelig kan være med tanke på alle Kindle-brukerne på MobileRead), men som The Consumerist påpeker er Amazon faktisk i sin fulle rett til å gjøre dette i henhold til amerikansk lovgivning. Og selv om brukerens Kindle-konto nå skal være gjenåpnet, uttaler Amazon at selskapet forbeholder seg retten til å sperre tilgangen til denne eller andre Kindle-leseplater i fremtiden.
Legg merke til at denne saken ikke gjelder ulovlig bruk av leseplaten. Hovedargumentet for DRM er at man skal beskytte mot ulovlig fildeling, men her brukes altså teknologien for å “straffe” en bruker for en helt annen påstått overtredelse. Vi som er forkjempere for DRM-fritt mediesalg har lenge hevdet at DRM fratar kundene kontrollen over produktene de kjøper, og her har vi altså et helt konkret eksempel på akkurat dette.