swine_flu
xkcd sier det som sies skal, som vanlig. En mer seriøs vinkling finnes på 2050-bloggen.