San Francisco regnes som en av verdens mest offensive storbyer på miljøområdet, og byens borgermester Gavin Newsom snakker ofte og gjerne om de mange tiltakene man er i ferd med å iverksette, som i denne fabelaktige podcasten for The Long Now foundation. Et av dem er å lage et digitalt “økokart” som skal gjøre det enklere for byens innbyggere å legge om til en klimavennlig livsstil. The Urban Ecomap skal presenteres på Connected Urban Development-konferansen i Seoul den 21. mai 2009, og blir deretter tilgjengelig for folk flest.

Utgangspunktet for kartet vises i presentasjonen over (klikk for å se video). Rundt 50 % av Jordas befolkning bor nå i byer, og alt tyder på at denne prosentandelen vil øke kraftig utover i århundret. Utfordringen er at bybefolkningen står for 80 % av CO2-utslippene, mens muligheten ligger i at den samme befolkningen står for 75 % av økonomien og registrerer 9 av 10 patenter. Økokartet vil vise bybefolkningen CO2-utslipp i ulike bydeler, og gjøre det lettere å gjøre valg i hverdagen som reduserer utslippene, det være seg å velge riktig reiserute innebys eller finne frem til bedrifter med en miljøvennlig profil.
Ideen om “grønne kart” er ikke ny, og det finnes allerede etablerte papirbaserte motstykker for San Fransisco, f.eks. Det interessante med Connected Urban Development-tanken er at man ønsker å redusere CO2-utslipp ved å bruke informasjonsteknologi til å gjøre byens infrastruktur mer effektiv. Et nettbasert urbant økokart gir åpenbart store muligheter til å hente inn informasjon og gode ideer fra byens egen befolkning, ikke minst hvis det gjøres tilgjengelig på mobil.
Det er en ide som har fremtiden for seg, og spørsmålet må derfor bli når vi får se noe tilsvarende i Norges eneste storby. Strengt tatt behøver ikke dette å være et “ovenfra-og-ned”-tiltak med kommunen som intiativtaker. Ved å lage en “mashup” av Google Maps burde det være mulig å kombinere alt fra sanntidsdata for kollektivtrafikk til luftkvalitetsmålinger for å gi et første røft bilde av situasjonen. Når San Franciscos kart blir tilgjengelig, får vi uansett håpe at lisensbetingelsene er så åpne at det også blir mulig for andre byer å kopiere de beste delene av modellen.