Forskere ved California Institute of Technology og University of Washington har regnet på verdens totale kullreserver, og kommer til at anslagene vi baserer oss på idag er grovt overvurdert, melder EcoGeek. I god tid før 2035 kan verdensproduksjonen passere kullindustriens motstykke til oljetoppen, det vil si det punktet der vår produksjonskapasitet begynner å avta og tilbud ikke lenger matcher etterspørselen.

164341428_3243f50012

Kullkraftverk ved Düsseldorf i Tyskland. Kilde:  Flickr (cc-lisens)

Mens FNs klimapanel baserte seg på at vi har  3400 milliarder tonn kull til rådighet, tyder de nye anslagene på at det reelle tallet er  666 millliarder tonn. Det første tallet er basert på hva myndighetene har oppgitt som maksimumsreserver, det andre er basert på beregninger med utgangspunkt i den relle kullproduksjonen i fem av verdens største kullfelt. Det store spriket kan blant annet tilskrives det faktum at mange regjeringer overdriver egne kullreserver, bl.a. fordi tilgang til naturressurser danner grunnlag for vurderinger av nasjonenes kredittverdighet.
Hvorom alt er, er dette nok et argument for å skynde på utviklingen av alternativer til fossile brennstoffer. Den gode nyheten er at en svært forurensende energiform fases ut tidligere enn antatt. Den dårlige nyheten er at dette – om det skulle vise seg å stemme – kan bli en alvorlig utfordring i økonomier som baserer store deler av industriproduksjonen sin på kullkraftverk. Kina peker seg ut som et åpenbart eksempel: “verdens fabrikk” er også verdens største forbruker av kull, og dekker 69 % av elektrisitetsbehovet sitt med denne kilden.