cat-vacuum-cleaner

Dette bildet av en veldig ung Ada som betrakter vår Roomba-støvsuger på trygg avstand, ble nylig remikset på nettstedet Animal Quote Images. Creative Commons FTW. 🙂