Den som vurderer å kjøpe en leseplate bør vite at ebokbransjen for tiden er inne i en formatkrig av det samme slaget som vi har sett så mange ganger tidligere i mediebransjen. Riktignok er tilstanden ikke så ille som den var for bare et par år siden, da kundene sto overfor en haug med innbyrdes inkompatible formater (Palm, Microsoft Reader, PDF og Sony LRC var blant de vanligste), men det er altså fremdeles uavklart hva som blir bokbransjens motstykke til MP3.
Den ene hovedutfordreren er AZW, en komprimert og kryptert versjon av MOBI-formatet (som i sin tur nedstammer fra det enda eldre PalmDOC-formatet) som kun brukes på Amazons Kindle-leseplate. Konkurrenten er EPUB, en videreutvikling av Open Ebook-standarden, som baserer seg på XHTML og XML, og som gjerne krypteres med rettighetshåndteringssystemet Adobe Digital Editions (ADE).
EPUB/ADE er i ferd med å bli standarden for røkla i ebokmarkedet, inklusive Sony, Barnes & Noble, Philips, Google og mangt et folke- og nasjonalbibliotek. Dette er også løsningen Bokdatabasen, som etter planen blir landets første store ebokhandel i første kvartal av 2010, baserer seg på.

betamax

Sony var hovedaktør i den store videoformatkrigen –
har selskapet lært av feilene det gjorde den gangen?

Mens de ubeskyttede variantene av AZW/MOBI og EPUB/ADE kan konverteres og overføres til alle slags leseplater, er de krypterte ebokfilene totalt inkompatible. En ebok kjøpt til Kindle kan normalt altså ikke overføres til en Sony Reader, eller vise versa. Ønsker du å kjøpe norske EPUB-ebøker og samtidig ha tilgang til Kindle Store, må du antagelig kjøpe to leseplater.
Ebokmarkedet er voksende, men ikke større enn at det er umulig å se for seg at en slik todeling bli varig. Før eller siden må AZW eller EPUB vike, liksom Betamax i sin tid tapte for VHS i den store formatkrigen i videomarkedet. Selv om Amazon for øyeblikket står sterkt i markedet, er det vanskelig å se for seg hvordan man i lengden kan stå imot en de facto industristandard – særlig tatt i betraktning at AZW-Kindle-komboen er en konkurransehemmende løsning som kan bli gjenstand for tiltak fra EU.
Kanskje vil den endelige avgjørelsen på dette området falle når (eller hvis) Apple lanserer sin lenge varslede tavle-utgave med innebygd ebokhandel. Hvis Apple går for løsningen til sin gamle samarbeidspartner Adobe eller en annen EPUB-variant, er løpet kjørt for Amazons løsning. I så måte er det interessant at Amazon-filformatet Topaz, som nå er under utvikling, skal basere seg på EPUB.
Hva betyr dette i et kundeperspektiv?
Den som vurderer å kjøpe leseplate til jul, står overfor en ligning med ubehagelig mange ukjente – ikke ulik situasjonen for dem som planla å kjøpe videospiller på 1980-tallet. Kindle tilbyr den mest brukervennlige ehandelløsningen, men du kan ikke velge leseplate eller ebokhandel, og utvalget av titler på norsk vil antagelig være lite i lang tid fremover. Sony, iRex og Cybook har en upraktisk ehandelløsning, men her vil du kunne velge mellom mange slags leseplater og ebokhandlere, inklusive én stor norsk.
På lang sikt er det meget mulig at en kombinasjon av markedskrefter og lovregulering vil føre til en felles ebokstandard, og vi kan håpe på at den blir mest mulig DRM-fri. Den store forskjellen på VHS/Betamax og AZW/EPUB er jo tross alt at softwarebaserte formater kun krever filkonvertering og oppgradering for å gjøre leseplater kompatible med alt publisert materiale. Spørsmålet er likevel om man skal ta en slik utvikling for gitt, eller om det smarteste er å forholde seg til eboka som et produkt man leier på langsiktige – men usikre – vilkår.