En oppsummering av fremtiden sett via Google som stemmer godt med egne erfaringer, dette. 🙂

Future Timeline