Eirik Newths blogg

Per ardua ad astra

Category

Backcasting

Hvor realistisk er prekrim-scenariet?

Den forrige bloggpostingen var et eksempel på såkalt backcasting, det vil si en tekst som er lagt til fremtiden, og ser bakover i tid på hendelser og trender. Teksten er altså ikke ment som en spådom om fremtiden (svært lite… Continue Reading →

PreKrim-saken i et tiårsperspektiv

Det følgende er et foredrag som ble holdt i Oslo 11. mai 2050. Last ned en PDF-versjon til fri distribusjon her. Det er i dag ti år siden PreKrim-paragrafen ga sitt første konkrete resultat. Jeg vet det kommer overraskende på… Continue Reading →

Norge i 2020: seg selv nok

For GooNYT.com/Europe, 20. april 2020 Det lille kongedømmet oppunder en smeltende nordpol har avlet mer enn sin rimelige andel av statsmenn av internasjonalt kaliber, og nytt vid respekt for sin innsats som megler og bidragsyter i fred som i krig…. Continue Reading →

© 2018 Eirik Newths blogg — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑