Eirik Newths blogg

Per ardua ad astra

Category

Byplanlegging

Nær 700 000 innbyggere i Oslo i 2030?

Oslo kommune publiserer interessant statistikk på sin side for befolkningsframskrivninger, det vil si beregninger av fremtidens befolkning basert på dagens trender ved hjelp av bl.a. kompleks analyseprogramvare. Framskrivninger er verdifulle for alle kommuner, men er kanskje særlig viktige i en… Continue Reading →

Hvorfor telependling ikke snur urbaniseringen

Økonomiprofessor Edward Glaser tar opp et interessant paradoks i vår tid, da globalisering og eksplosiv IT-utvikling har gjort verden “flatere”. Når det er slik at avansert kommunikasjon stadig blir enklere, og kostnadene ved transport av fysiske produkter har falt drastisk,… Continue Reading →

Kan høyhastighetstog bli ryggraden i vår megaregion?

Idag legger Norsk Bane fram en fersk utredning utført av Deutsche Bahn som skal vise at det både er laseggjørbart og lønnsomt på sikt å bygge ut et nettverk av høyhastighetstog i Sør-Norge før 2020. Tidligere har det vært vanlig… Continue Reading →

Richard Florida om hvordan krakket endrer USA

Richard Florida, verdensledende på studier av byer og opphavsmannen til uttrykket “kreative klasser“, publiserte nylig en svært interessant artikkel i det anerkjente tidsskriftet “The Atlantic” med tittelen How the Crash Will Reshape America. Floridas hovedpoeng er at USAs økonomiske og… Continue Reading →

Robert Neuwirth om morgendagens byer

Hver dag migrerer 200 000 fra landsbygda inn til storbyene. De aller fleste av dem ender opp i områder der de strengt tatt ikke har lov til å bo. Idag lever 1 milliard mennesker ulovlig (som “squatters”) i og rundt… Continue Reading →

Demografiuka: Megabyene driver den økonomiske veksten

The Economist skriver om den globale urbaniseringen og dens økonomiske konsekvenser. De siste 30 årene har verdens bybefolkning vokst fra 1,6 milliarder til 3,3 milliarder, og fram mot 2040 vil antall innbyggere i byene øke med ytterligere et par milliarder…. Continue Reading →

Demografiuka: "Obamaland" versus Palins "real America"

Denne uka kommer 2050-bloggen til å fokusere på temaet demografi, det vil si studier av befolkningsutvikling, som er blitt aktualisert etter valget i USA i forrige uke. Som svært mange amerikanske kommentatorer har påpekt, og som blogget her, kan valget… Continue Reading →

Grønn og selvforsynt skyskraper

Inhabitat skriver om EDITT-tårnet (Ecological Desing In The Tropics), en skyskraper som nå planlegges bygd i Singapore med støtte fra det lokale universitetet. EDITT er et eksempel på en interessant trend blant arkitekter og byplanleggere: miljøvennlig arkitektur må ta hensyn… Continue Reading →

Ziggurat – en million mennesker i én bygning

Nettstedet Ecogeek skriver om en konsepttegning av et pyramideformet bygningskompleks med plass til én million mennesker, som skal presenteres på en eiendomskongress i Dubai i oktober. Utviklerne av konseptet understreker at byen skal være karbonnøytral og i størst mulig grad… Continue Reading →

© 2018 Eirik Newths blogg — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑