Eirik Newths blogg

Per ardua ad astra

Category

Migrasjon

Halvering av befolkningen som miljøtiltak

The Times melder at en av den britiske regjeringens vitenskapelige rådgivere, Jonathon Porritt, har tatt til orde for å halvere Storbritannias befolkning, fra dagens 61 millioner til 30 millioner. Bare slik kan man skape et selvforsynt samfunn som innfrir regjeringens… Continue Reading →

Interaktiv presentasjon av innvandring til USA

New York Times har startet en serie om innvandring til USA, og presenterer blant annet denne interaktive applikasjonen som viser sammensetningen av folkegruppene som er kommet til landet siden 1880, basert på folketellinger. Ved å legge muspekeren over et fylke,… Continue Reading →

Demografiuka: En permanent demokratisk majoritet?

i etterkant av Obamas seier er man nå i ferd med å knuse tall, og det som tydelig framkommer er betydningen av de spansktalende innvandrerne. 46 millioner av USAs innbyggere har sør- eller latinamerikansk bakgrunn, og i praksis var det… Continue Reading →

Storbritannia er Europas folkerikeste i 2060

En ny rapport om befolkningsutviklingen i Europa bekrefter den langsiktige tendensen demografer har kjent til lenge: fødselstallene i alle EU-land er nå under nivået som trengs for å opprettholde befolkningen (2,1 barn per foreldrepar), og en rekke land vil derfor… Continue Reading →

Amerikansk etterretning: klimaendringer gir ustabil verden

En rapport som ble sluppet av amerikanske etterretningsjenester i juni, varsler om at klimaendringer kan føre til ustabile forhold verden over, melder Los Angeles Times. En rekke regimer har allerede et ganske skjørt fundament, preget av fattigdom, sosial ulikhet, dårlig… Continue Reading →

3,5 millioner arbeidstakere erstattes av roboter?

Times of India melder at en japansk tenketank tror 3,5 millioner av landets arbeidstakere kan være erstattet av roboter i 2025. Et slikt tiltak vil spare 100 milliarder kroner på eldrebudsjettene om roboter kan utføre deler av arbeidet i omsorgssektoren,… Continue Reading →

© 2018 Eirik Newths blogg — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑