Eirik Newths blogg

Per ardua ad astra

Category

Biobrensel

Passeres den globale oljetoppen nå?

The Oil Drum presenterer sin siste oversikt over verdens samlede oljeproduksjon, og konstatererer at den toppet seg i juli 2008, med produksjonstall på 74,82 millioner oljefatekvivalenter per dag. Tallet har nå falt til 71 millioner fat per dag, og forventes… Continue Reading →

Hydrogenbilen parkert for godt?

For et par dager siden gravla i praksis den amerikanske energiministeren Steven Chu landets satsing på hydrogendrevne biler, melder Discover Magazine og Technology Review. Ifølge CNET News har Chu begrunnet et kutt i all satsing på annet enn stasjonære brenselcelle-anlegg… Continue Reading →

Alternativ flybensin som faktisk fungerer

BusinessWeek skriver om forsøkene med å erstatte flybensin med olje fra jatrofa-planten. Air New Zealand, Japan Airlines og Continental Airlines har brukt raffinert jatrofa-olje i flymotorer de første ukene av 2009, og har foreløpig gitt positive tilbakemeldinger. Ifølge direktøren for… Continue Reading →

Hvilke hindringer står i veien for biobrensel?

I en tid da oljeprisen har kollapset fullstendig, er det vanskelig å tro på at vi kan står overfor en brennstoffkrise. Men som International Energy Agency påpeker i sin årlige World Energy Outlook Report, kommer etterspørselen etter olje til å… Continue Reading →

Kortnytt for uke 39

Solazyme får 45 millioner dollar investeringer: Gas 2.0 melder at Solazyme har fått venturekapital for å kunne skalere opp selskapets biodieselproduksjon. Solazymes prosess går ut på å få alger til å lage olje uten at man behøver å tilføre lys,… Continue Reading →

Bioetanol fra alger i meksikansk ørken

Det er stor aktivitet på biodrivstoff-feltet for tiden, med nærmest daglige lanseringer av nye konsepter. CNET melder om en interessant variant fra Mexico, der firmaet Algenol skal sette igang produksjon av bioetanol basert på alger. Flertallet av algebaserte prosjekter har… Continue Reading →

Globale grenser for energi fra biomasse

Science Daily skriver om en artikkel i tidsskriftet Trends in Ecology and Evolution, der man forsøker å få oversikt over det globale potensialet for biomassebasert energi. Resultatet er definitivt til ettertanke: Den totale mengden CO2 som bindes av dyrket mark… Continue Reading →

Vil framtidens biodrivstoff komme fra havet?

Aftenposten har en interessant kronikk om hvordan vi kan produsere biodrivstoff i Norge. Utgangspunktet er tare, som allerede utnyttes i alginatproduksjon, og som derfor må dyrkes om man skal bruke det som utgangspunkt for biodrivstoff. Ved å unytte avfallstoffene fra… Continue Reading →

Flyprodusent vil utvikle bioflybrensel

Flyprodusenten Airbus og Honeywell International skal satse på biobrensel for fly i stor skala, melder Business Week. Målsetningen er å kunne dekke en tredel av etterspørselen fra kommersielle fly i 2030. Som for andre satsinger på andregenerasjons biobrensel skal det… Continue Reading →

© 2018 Eirik Newths blogg — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑